Өзгөрүү деген эмне?

Бисмилляхир  Рохманир  Рохийм!

Кыргыздын  эзелтеден Ислам менен жашап келгени ар кандай дейди пикирлерге карабай далилдерге өтө бай. Бүгүн  деле кайсы кыргызды сураба –атасы, чоң атасы же баба-бубасы чоң молдо болгонун айтат жана  өзүн мусулманмын дейт. Кудайга шүгүр, динин тааныйт. Уул үйлөп, кыз чыгарса никесин кыйдырат, сөөктү жаназа менен узатып, Кураан окутат. Барган сайын арактан да тыйылууда, мечитке каттай баштады. Жума намаздарында эл жык. Бул өзгөрүүбү? Албетте , кечээкиге салыштырганда чоң өзгөрүү. Бирок, бул өзгөрүү ушундай баш аламан, саясий күн карамалык, чет державаларга күнкорлук түзүмдө, ички келишпестик жана күч алып бараткан бөлүнүүдө,  арам-адал чаташкан доордо элдин жашоосун  өзгөртө алабы?

Менимче  өзгөртсө болот. Эгер эл Жаратканы, Анын дини тууралу туура маалымат алып, аны менен жашоосун уюштуруп, дегеле диндин даамын татып калса, албетте андан кур калгысы келбейт. Анткени, акыйкатта динде гана адилеттүүлүк, жеңилдик жана  жакшылык бар. Демек кептин баары аны туура жана өз убагында жеткирүүдө. Ким жеткирет? Коомдун  алдыңкылары, алар –мусулман интеллигенциясы. Т.а. светтик системанын саясий, социалдык, экономикалык, билим берүү табияттарын түшүнгөн жана диний дүйнө таанымдын негизиндеги жашоону да толук , жеткиликтүү түшүндүрүп, аны турмушка киргизүүнүн жолдорун көрө алган саясий функционерлер, агартуучлар жана менеджерлер.

Философиялык дүйнө таанымдын, радикалдуу илимий атейисттик билимине сугарылган, академиялык ой жүгүрткөн интеллигенцияга жана анын жетелөөсүндө бараткан диний караңгылы  көпчүлүккө кантип Жараткандын чакырыгын жеткирсе болот? Албетте, азыркы жетишкендиктер ийгилик эмес, тетирисинче кесепет экенин, мындан баш тартпаса келечекте сөзсүз кемсинүүлөр, кыйроолор болоорун алардын тилинде түшүндүрүп, дүйнөтаанымдарынын туура эместигин далилдөө менен гана. Бир караганда бул өтө эле оор түйшүк. Бирок, аткарса боло турган иш.  Арап  жарым аралында кылымдар бою калыптанып калган жапайы бутпарастык түзүмүндө пайгамбарыбыз  с.а.в.дын  алгачкы чакырыгы күндүзгү чайыттай ачык асмандан урган чагылгандай болгон. Буга чейин мындайды угуп көрбөгөн араптар: «кантип ушунча кудайды бириктирип койсо болот?»-деп  делдейип, нес болуп калышкан. Азыр деле ислам саясаты, экономикасы, салык, бажы системамы тууралуу айтсаң жомоктой кабыл алгандары толтура. Бирок, адам заты акыйкатка умтулган зат, сөзсүз арасында  акыл зиректери табылат жана ошолор ислам интеллигенциясын негиздешет.  Мына ошолорду табуу зарыл, окутуу жана аракетке келтирүү негизги маселе.

Алар элди ойготот, ар бир адамдын бактылуу болууга укуктуулугун түшүндүрөт, ага жетүү жолун көрсөтөт жана Аллахтын убада кылган эсепсиз сыйлыктарын алышат.

Аллах: «Мен эч кайсы коомду өзгөртпөйм, ал коом өзүндөгүнү өзгөртмөйүнчө»-дейт.

Демек, өзгөрүү Аллахына, динине, акыретине болгон мамилесин өзгөртүү. Мына ошондо гана ийгилик башталат.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *