Кыргызсыңбы же мусулмансыңбы?

Бисмилляхир  Рохманир  Рохийм!

Менден бир журналист сөрөй ушинтип сураганда, ээгим түшүп кала жаздаган. Байкасам ал  дин менен улутту чаташтырып алыптыр. Балким  мага оңой көрүнгөнү менен кээ бирлерге бул али чечилбеген маселедир деп  калдым. Анын үстүнө жетимиш жылдык материалисттик дүйнө тааным эчендеген акылды караңгылык зынданында чириткени али бүтө элек. А чынында мусулманчылык улутпу, расабы, кастабы? Адам  кайсыл учурдан баштап мусулман болот, же ага мусулманчылык туулгандан эле таандыкпы?

Албетте, генетикалык тартиптерге ылайык өзбөктөн -өзбөк, кыргыздан -кыргыз, негрден -түсү кара төрөлүүсү мүмкүн. Анткени,  улут –  эч ким жокко чыгара албаган  өзгөчөлүк. Кыргыздын  паспортуна орус деген тамга басылса, ал орус болуп калбайт. Өмүр  бою кытайда жашаган кыргызга кытай тилин, каада-салтын, жүрүм-турумун сиңирип салса болот, бирок ал кыргыз бойдон калат. Себеби  кыргыз деген улуттук код анын канында.

Ал эми     дин  каны аркылуу өтөбү? Кыргыз, өзбөк, казак тажик мусулман, орус кытай, беларус каапыр болуп төрөлөбү? Аллах Кураанда: «Алар ыйман келтиргендер, кайыпка ишенгендер, намаз окуп, Биз ырыскы кылгандардан бөлүшкөндөр…»-дейт. Пайгамбарыбыз с.а.в.: «Ыйман – Аллахка, Анын китептерине, периштелерине, акыретке, жакшылык жана жамандык Аллахтан гана боло турган тагдырга ишенүү»-дейт.

Ал эми белгилүү   ислам окумуштуусу Саид Абу Алаа Маудуди кайсыдыр  кутбасында:  «Албетте жок жана жок!  Ал  пайгамбардын урпагы  болсо да ислам дини менен жашабаса аны мусулман деп айтууга болбойт. Анткени, мусулман болуу үчүн сөзсүз исламдын талаптарын аткаруу зарыл.  Мусулманчылык улут сымал кан аркылуу берилчү сапат эмес. Аны адам өзү гана жүрөгү менен кабылдайт.  Ага  баш ийгенин амалдары  менен тастыктайт жана мусулман болуп калыптанат» – дейт. Демек, мусулман башкалардан  ыйманы менен айырмаланат жана жашоо образы менен өзгөчөлөнөт. Тилекке каршы кайсыдыр державалардын саясий долбоорлорунан нан жегендер динге улутту каршы коюшмай болушту. Менимче бул дыйканга кетменди каршы когондой кеп. Аллах адам затын жараттып, улуттарга Өзү бөлдү, демек ар бир улуттун өзгөчөлүгү, менталитети бар. Бирок ал улуттун жашоо образы  Жаратуучусунун динине ылайык же андан башка калыптанат. Ушундан улам улут же диндар же караңгы болуп бөлүнөт жана ал дин менен гана өнүгүп, мертебеси жогорулайт деген тыянак келип чыгат.

Андан башка жолдун баары ар улутту акырында кемсинүүгө же кыйроого апкелээрин тарых нечен ирет далидеген.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *