6.ТЕЛЕВИЗИОНДУК ПРОГРАММА ЖАНА ЭФИР ЧАРЧЫСЫ

 

Телевидениенин ыкчамдуулугуна, симультанттуулугуна, көркөмдүүлүгүнө катарлаш программалуулук касиети да бар. Т.а. экрандан  берилген көрсөтүүлөр жалпы контекстке, эфирдик композицияга ылайыкталып алдын ала пландалат жана ал план, көрсөтүүлөр түрмөгү, тартиби – программа деп аталат. Программанын циклдик, улам уланып туруучу структурасы – аны аудитория менен туруктуу байланыштырып туруучу өзгөчөлүгү. Мына ошол программа  эфирдик чарчынын негизинде түзүлөт.

Чарчы – көрсөтүүлөрдүн вертикалынан жана горизонталынан  түзүлгөн тартиби.  Вертикалынан караганда – ар күндүн сааттык бөлүнүүсү, ал эми горизонталынан – көрсөтүүлөрдүн жумалык, айлык жана жылдык тартиби көрүнөт.

Ар бир телевизиондук  каналдын эфирдик чарчысы – көрсөтүүлөрдүн күнүмдүк, жумалык, айлык жана жылдык өндүрүштүк программасы, ал мекеменин стратегиялык планы болуп эсептелет. Бул программа-чарчы – жумалык, айлык, кварталдык жана жылдык чыгармачылык жана техникалык  пландоолордун негизинде улам өзгөртүлүп, бекитилип туруучу документ. Эфирдик чарчысы туруктуу канал – туруктуу телекөрүүчүгө ээ болот. Төмөндө эфирдик чарчынын мисалы менен таанышып көрөлү:

Сааты Программалар, көрсөтүүлөр Мазмуну
  7-00     7-30 Жаңылыктар
  7-30    10-00 Таңкы программа Муз., даамдуу тамак, конок, интерактив, пайд. кеңештер
10-00   10-30 Жаңылыктар
10-30   11-30 Көркөм фильм Советтик фильмдер
11-30   13-00 Соц.программалар Мугалимдер, врачтар ж.б. тууралуу
13-00    13-30 Жаңылыктар
13-30    15-00 Чарба тууралуу программалар Фермерлер, айыл чарбасы, энергетика, суу ж.б.
15-00   16-30 Балдар үчүн программалар Мультфильмдер, спектаклдер, сүрөт тартуу ж.б.
16-00   18-30 Кечки оюн зоок программалары Музыка, викторина, ток-шоу, спорт ж.б.
18-30    19-00 Жаңылыктар
19-00    20-00 Саясий программалар Атайын репортаждар, официоз ж.б.
20-00    21-30 Жаштар үчүн программалар Көркөм публ. оюн-зоок, музыка, ж.б.
21-30    22-00 Жаңылыктар
22-00    24-00 Көркөм фильм Чет элдик, сериал ж.б.

Эфирдик чарчылар адатта, коомдук пикирди, адамдардын кабыл алуу жөндөмүн, маалымат кубулуштарын профессионал изилдеген социологдордун сунушуна, атаандаш каналдардын чарчысына, каналдын өндүрүштүк жана финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша түзүлөт. Жогоруда чарчынын базалык гана модели мисалга келтирилди, ар кандай коньюктурага ылайык бул чарчы өзгөрүп туруусу мүмкүн.

One thought on “6.ТЕЛЕВИЗИОНДУК ПРОГРАММА ЖАНА ЭФИР ЧАРЧЫСЫ

  1. Я больше 4-х часов лазил в интернете сегодня и не
    мог найти ни одной позновательной статьи, как ваша.
    На мой взгляд, если бы все
    веб-мастера так красиво писали контент, интернет стал бы намного интереснее.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *