5. ТЕЛЕВИЗИОНДУК КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН БАГЫТТАРЫ

 

Телевидениенин дагы бир өзгөчөлүгү – андагы көрсөтүүлөрдүн көп кырдуулугу. Бири кайсыдыр окуя тууралуу маалымат жеткирип, анын кантип жана кандайча жүз бергенин анализдесе, экинчиси жөнөкөй тамгалардын жазылуусунан, окулуусунан баштап, планетадагы жана андан сырткары жашоого чейин  окутат, ал эми үчүнчүсү ар түрдүү оюн-зооктор, талаш-тартыш, мелдештер менен көңүл ачат.

Мына ушундан улам, азыркы дээрлик бүт каналдар эфирдик чарчыларын үч негизги – маалымат, көңүл ачуу жана билим берүү – багытта камсыздайт. Айтмакчы, бир гана багытта иш алып барган кээ бир каналдар (Би-Би-Си – жаңылыктар, «Dickovery»- илимий, CTV- шоу ж.б.)  да бар. Бирок, дээрлик көпчүлүк, өзгөчө ири жана мамлекеттик каналдар жогорудагы үч багытта тең продукция чыгарып, алардын өз ара реалдуу балансын сактаганга аракеттенет. Бул баланс, албетте, аудиториядан, коомдук талаптан жана каналдын финансылык мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды.

Телевизиондук  жанрлар  ар  бир багыттын спецификасына карап өз алдынча тейлегени төмөндөгү таблицадан байкалат:

Багыттар Жанрлар
Маалымат- аналитикалык программалар Хроника  (фактылар, даталар)Информация  ыска, кеңейтилген)Очерк (сюжет, сүрөттөмө)

Интервью (монолог, диалог, коллект. анкета)

Фельетон (какшык, шакаба)

Памфлет (атуулдук критика, тергөө)

Баяндама  (окуяларды баяндоо)

Репортаж (окуялык, темат. атайын коюлган)

Корреспонденция

Көңүл ачуучу программалар Шоу-программалар (ток-шоу, реалити-шоу)Концертер (майрамдык аземдер, салтанаттуу церемониялар, чыгармачылык кечелер)Спорттук мелдештер (олимпиадалар, мелдештер, ж.б.спорттук долбоорлор)

Кино, театр (кино жана телефильмдер, театр пьесалары, атайын долбоорлор )

Билим берүү программалары Викториналар (интеллектуалдык мелдештер, предметтик олимпиадалар, атайын билим таанууга багытталган долбоорлор)Телевизиондук сабактар, лекциялар  (предметтик сабактар, диний кутбалар, таалим тарбия атайын долбоорлору)Илимий-популярдуу  көрсөтүүлөр,  даректүү фильмдер

Дискуссиялар (илимий талаш  долбоорлору)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *